Izjava o privatnosti

Voditelj obrade osobnih podataka koji se obrađuju unutar okvira ove web stranice je društvo VEDRIŠ d.o.o.  sa sjedištem u Bjelovaru, Tina Ujevića 15, registrirano pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, MBS: 010062511, OIB: 68435107167.

VEDRIŠ d.o.o. poštuje Vašu privatnost i obvezuje se zaštititi Vaše osobne podatke u svom djelovanju, uključujući prilikom posjeta ovoj web-stranici.

Ova web-stranica ne prikuplja Vaše osobne podatke, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice.

Izuzetak predstavljaju podaci prikupljenih putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web-stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese).

Kada koristite našu web stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo.

Izuzev navedenog, osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektroničke pošte, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše djelovanje.

Vaše osobne podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama, osim ako nismo pribavili Vašu privolu ili ako postoji zakonska osnova za isto.

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zaštitili Vaše podatke od  zloupotrebe, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo uvida, te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netočni i neažurni.

Za navedeno, kao i za bilo kakav upit ili sugestiju vezano za ovu Izjavu o privatnosti, molimo kontaktirajte nas na: 043/251-090

Za sva pitanja koja se odnose na ovu Izjavu o privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo, bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava.

Pridržavamo pravo izmjene ili ažuriranja ove Izjave o privatnosti.